Terapi og drøm

Kreativt drømmearbeid

Drømmer er budskap fra det ubevisste. De er veivisere i prosessen med å realisere våre indre ressurser og bli helere mennesker. Å lære drømmespråket gir oss en nøkkel til økt selvinnsikt og livsvisdom.

Kreativt drømmearbeid gir oss nyttige redskaper til å betrakte oss selv fra utsiden og bli bevisst både våre skyggesider og nye muligheter.

Individuell drømmeveiledning

For deg som ønsker å få individuell veiledning på drømmene dine. 

Priser individuell drømmeveiledning:

1 time - 600 kr.

1.5 timer - 850 kr.

2 timer - 1050 kr.

Drømmekurs 

Hvis dere er en gruppe på 3-4 personer som er interessert i drømmer og hvordan de kan hjelpe dere å få et rikere og mer meningsfylt liv, tilbys kurs i kreativt drømmearbeid. Dere trenger ingen forkunnskaper, men ta med en eller flere drømmer å jobbe med. 

På kurset vil vi berøre temaer som:

Hvordan huske drømmer

Å skrive drømmedagbok

Litt grunnleggende drømmeteori

Ulike typer drømmer

Drømmejeg’et

Symboler

Chakraer

Bro fra drømmene til livet

Dere vil få anledning til å arbeide med egne drømmer med ulike metoder, som tegning, visualisering, symbolfordypelse og rollebytte.


Settes opp etter behov. Ta kontakt.